برق ساختمان

برق صنعتی و برق ساختمان

شرکت فنی و مهندسی ایران هوشمند با هدف ایجاد مجموعه ای پویا در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق ساختمان و صنعتی و الکترونیک توسط جمعی از نیروهای متخصص تاسیس گردید.

در حال حاضر ایران هوشمند قادر به انجام کلیه خدمات مبتنی بر برق ساختمان و برق صنعتی می باشد.

این شرکت بعد از گذشت سالها تجربه و فعالیت در زمینه طراحی، فروش و اجرای برق و الکترونیک، مفتخر به ارائه کلیه خدمات ذیل در سراسر ایران می باشد: