دوربین جاسوسی یکی از مدل های دوربین مداربسته می باشد که به دلیل ریز بودن و کوچک بودن آن بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.