ریز ترین دوربین شلنگی لوله ای موجود در متراژ های یک تا 100 متری.